Search
Close this search box.

Tjänster

Så här går det till

1. Det börjar med en kontakt och ett möte!

 • Här presenterar vi varandra, våra verksamheter och bestämmer vilka tjänster som eventuellt kan vara aktuella för er.
 • Mötet är helt kostnadsfritt och förutsättningslöst.
 • Har ni en redovisningsbyrå idag men vill byta av någon anledning? Filer kan lätt överföras mellan olika system med s.k. SIE-format. Bytet av byrå kostar er ingenting. Klicka på länken SIE-filer här bredvid för att kolla om din ev. nuvarande byrås program kan prata med VismaSPCS.

2. Ni bestämmer engagemangsnivå!

 • Vilka tjänster är aktuella för er utöver redovisning? Olika former av rådgivning, budgetering och nyckeltalshantering mm?
 • Vill ni ha insyn i den löpande redovisningen eller bara få rapporter och statusuppdateringar?
 • Hur vill ni hantera era kundfakturor, offerter, kundkontakter o.s.v? 
 • Har ni anställda och är ni i behov av effektivt löneprogram och digital stämpelklocka mm?
 • Vilka andra verktyg, digitala och mobila lösningar finns för ert företagande?

3. Vi startar samarbetet!

 • Vi kommer igång, hittar formerna och hämtar in eventuell tidigare bokföring, historik och verifikationer.
 • Vi har en löpande dialog och informationsutbyte på det eller de sätt ni väljer.
 • Vi träffas så regelbundet som det finns behov för, personligen eller via t.ex. Skype.

4. Samarbetet utvecklas!

 • Tillsammans analyserar vi ert företags hela ekonomi; likviditet, ekonomisk ställning, marginaler, balans och resultat, uppföljning mot budget, nyckeltalsuppföljning, avvikelseanalyser mm.
 • Med hjälp av analyserna blickar vi framåt; vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra företagets prestationer, ge nya möjligheter och eliminera hot.
 • Ni väljer om samarbetet ska fördjupas eller fortgå som innan.