Kundförmån

Som kund får du löpande råd för verksamhet och ekonomi i din/er rörelse.

Du får tillgång till nyheter och aktuella lagar och regler inom skatteområdet.

Varje år genomförs en utvärdering av vår relation där du får möjlighet att lämna synpunkter på vårt samarbete, vad som fungerar bra och vad som eventuellt kan utvecklas och bli bättre.

Kundfunktioner

Kundinlogg till Vismaportalen: Visma. Inloggningsuppgifter får ni av er redovisningskonsult.

Här hämtar du Apparna för Visma eEkonomi och Visma Scanner: